Καλαμάτα info@osporos.com / info@eutopos.gr English Ελληνικά

Χάρτης σημείων

Θέση πάρκινγκ
Ράμπα ΑΜΕΑ
Κτήριο/Κατάστημα/Υπηρεσία με πρόσβαση ΑΜΕΑ
Σύστημα SEATRAC

Στην πλατφόρμα δεν απεικονίζεται πληρως η παρούσα κατάσταση ούτε και το σύνολο των πραγματικών σημείων. Μπορεί ή να υπάρχουν σημεία που δεν έχουν ακόμα προστεθεί ή να έχει αλλάξει η κατάσταση κάποιων σημείων. Η προσπάθεια είναι εθελοντική και μπορεί ο καθένας να συμβάλει προσθέτοντας νέα σημεία απόεδώ