Καλαμάτα info@osporos.com / info@eutopos.gr English Ελληνικά

Προσθήκη σημείου

Εντοπίστε στο χάρτη το σημείο που θέλετε ή κάντε πρώτα αναζήτηση στο παρακάτω πεδίο εφόσον γνωρίζετε την διεύθυνση ή τον δρόμο που βρίσκεται το σημείο.
Κάντε "κλικ" στο χάρτη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και στη συνέχεια σημειώστε προαιρετικά στα αντίστοιχα πεδία ένα τίτλο που σας ταιριάζει και κάποιο σχόλιο και επιλέξτε υποχρεωτικά την κατηγορία στην οποία ανήκει το σημείο (Ράμπα ΑΜΕΑ κλπ). Αν το σημείο που προτείνατε είναι έγκυρο σύντομα θα εμφανιστεί online.

Renew