Καλαμάτα info@osporos.com / info@eutopos.gr English Ελληνικά

Προσθήκη σημείου με πρόβλημα

Εντοπίστε στο χάρτη το σημείο που θέλετε ή κάντε πρώτα αναζήτηση στο παρακάτω πεδίο εφόσον γνωρίζετε την διεύθυνση ή τον δρόμο που βρίσκεται το σημείο.
Κάντε "κλικ" στο χάρτη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και στη συνέχεια σημειώστε στα αντίστοιχα πεδία ένα τίτλο που σας ταιριάζει και κάποιο σχόλιο και επιλέξτε υποχρεωτικά την κατηγορία στην οποία ανήκει το σημείο (Ράμπα ΑΜΕΑ κλπ). Αν έχετε και φωτογραφία μπορείτε να την ανεβάσετε. Το σύστημα δέχεται αποκλειστικά εικόνες μέχρι 2ΜΒ.

Renew